TTÜ kodulehele | Tööstuspsühholoogia Instituudi kodulehele

 

Tööstuspsühholoogia instituut

Department of Industrial Psychology

  

Eesti Elukvaliteedi Keskus

World Health Organization Quality of Life (WHOQoL) Estonian Field Centre

 

 

Eesti Elukvaliteedi Keskus

Elukvaliteedi kontseptsioon

Elukvaliteedi mõõtmise instrumendid

WHOQoL-100 küsimustiku väljatöötamine

WHOQoL-100

WHOQoL-100-EE võrguküsimustik

WHOQoL-BREF

WHOQoL-BREF-EE võrguküsimustik

WHOQoL-EE küsimustike kasutamise tingimused

Eesti elukvaliteedi uuringud

Elukvaliteedialane kirjandus

Lingid

 

WHOQOL-100-EE ja WHOQOL-BREF-EE kasutamise tingimused

1. Küsimustikud WHOQOL-100-EE ja WHOQOL-BREF-EE, st küsimustike WHOQOL-100 ja WHOQOL-BREF eesti keelsed variandid on Eesti Elukvaliteedi Keskuse ja professor Mare Teichmanni intellektuaalne omand.

2. WHOQOL-EE küsimustikke saab kasutada Internetis. Vajaduse korral ja kokkuleppel saab standardsetele küsimustikel lisada muid küsimusi. Küsitluse (sisestatud andmete) tulemused edastatakse töödeldud kujul e-maili teel.

3. Küsimustike kasutamise õiguse saamiseks tuleb tellijal pöörduda professor Mare Teichmanni poole, e-maili aadressil mare@pekonsult.ee.

4. Kirjas palun esitada järgmised andmed:

Uurija

Ees- ja perekonnanimi:

Amet:

Organisatsioon:

Aadress:

Telefon:

E-mail:

Uuring

Uuringu nimetus:

Uuringu rahastaja:

Andmete kogumise algus- ja lõppaeg:

Valim

Uuritavate iseloomustus:

Valimi suurus:

Mitu korda mõõdetakse ühe uuritava elukvaliteeti:

Kui mõõdetakse mitu korda, siis missuguse intervalliga:

Uuritavate mõjutamise viis, kui seda tehakse:

Muu oluline info:

5. Pärast kirja saamist võetakse tellijaga ühendust ja sõlmitakse küsimustiku kasutusleping. Pärast kasutuslepingu sõlmimist avatakse tellijale juurdepääs küsimustikule. Vajaduse korral saadetakse tellijale paberküsimustiku trükkimiseks küsimustik PDF või DOC faili kujul.

6. WHOQOL-EE küsimustikkude kasutamise hind:

  • üliõpilastele: 0,50 EUR/küsimustik, kuid mitte vähem kui 50 EUR,

  • akadeemilistele ja mittetulundusorganisatsioonidele: 1,00 EUR/küsimustik, kuid mitte vähem kui 200 EUR,

  • tulundusorganisatsioonidele: 2,00 EUR/küsimustik, kuid mitte vähem kui 500 EUR.

7. Kokkuleppel saab Eesti Elukvaliteedi Keskus olemasolevate andmete alusel luua erinevate gruppide (vanus, tegevusala jms) võrdlusstatistikuid.