Mis iganes eksisteerib, see eksisteerib mingis koguses./Thorndike, 1918/ 
Mis iganes eksisteerib mingis koguses, seda saab ka mõõta. /McCall 1939/

Miks teha meie teste

Iga testi hinnaks on 2,5 eurot + käibemaks.

Tööl mitteproduktiivse käitumise test mõõdab/kirjeldab töötaja käitumisi, mis kahjustavad teiste töötajate tööd ja organisatsiooni. Statistiliselt olulised (N=173) p<0.05) negatiivsed seosed töö tulemuslikkusega: kohatu käitumine (r= -0.33), kiusamine (r= -0.28), valetamine (r= -0.23) jne.

Professionaali nartsissistliku käitumise test mõõdab/kirjeldab töötaja liigset enesekesksust, isekust, eneseimetlust, edevust, empaatia vähesust jms. Seos töö tulemuslikkusega nõrk (N=677).

Tehnostressi test mõõdab/kirjeldab tööstressi põhjustavaid tehnikaga seotud stressorid. Statistiliselt oluline (N=623; p<0.05) negatiivne seos töö tulemuslikkusega (r= -0.23).

Tehnofoobia ja tehnofiilia test mõõdab/kirjeldab töötaja põhjendamatut hirmu või liigset entusiasmi uute tehnoloogiate, tehniliste vahendite, eriti arvutite suhtes. Seos töö tulemuslikkusega nõrk (N=625, r=0.19).

Presenteeismi ja absenteeismi testmõõdab/kirjeldab töölt puudumist ja tööl viibimist, kuid mitte vajaliku töö tegemist. Statistiliselt oluline (N=297; p<0.05) negatiivne seos töö tulemuslikkusega: absenteism (r= -0.35) ja presenteism (r= -0.12); töölt puudumise kultuur (r= -0.33).

3 tasuta testi isiklikuks kasutamiseks

TÖÖSTRESSITEST

Tööstressi test (Occupational Stress Indicator OSI-2)© 1997, AS PE Konsult.

Mõõdab ja kirjeldab: töörahulolu (töö sisu ja töö organiseerimisega); töötaja füüsilist ja psühholoogilist heaolu; tööstressoreid: töö tempo, suhted tööl, töö/kodu tasakaal, juhi rollid, isiklik vastutus, tunnustatus, organisatsiooni psühho-kliimat; stressiga toimetulekut tööalast kontroll-keset (internaalsust, eksternaalsust).

TÖÖ- JA PEREELU KONFLIKT

Töö- ja pereelu konflikt (Work-Family conflict Scale)© 2005, AS PE Konsult

Mõõdab ja kirjeldab kolme faktorit: aeg (töö segab pereelu või pereelu segab tööd); stress(töö segab pereelu või pereelu segab tööd); käitumine (töö segab pereelu või pereelu segab tööd).

INDIKAATOR

Juhtimisstiili indikaator (MSI)© 1997, AS PE Konsult

Igal juhil on oma juhtimisstiil! Milline on Sinu juhtimisstiil?
Mõõdab ja kirjeldab: nelja klassikalist juhtimisstiili – autokraat, demokraat, “rahvamees” ehk semu ning “las minna” juhtimisstiili. Ükski juhtimisstiil ei ole ei hea ega halb, vaid rohkem või vähem situatsioonile vastav.