Tee, mida sa oskad, sellega, mis sul on, ja seal, kus sa oled. /Theodore Roosevelt/

OPSTI TEST ehk Psühhosotsiaalsete ohutegurite uuringu metoodika (OPSTI – Organisatsiooni Psühhosotsiaalsete Tegurite Indikaator) OPSTI test on seadusest tulenevalt spetsiaalselt Eesti turule loodud ainuke omalaadne test , mis mõõdab/kirjeldab töökeskkonna psühhosotsiaalseid ohutegureid, võimaldab läbi viia riskianalüüsi hinnates töökeskkonnas erinevate psühhosotsiaalsete riskide suurust.(https://www.riigiteataja.ee/akt/112062018006) OPSTI test koosneb 60st küsimusest so testi täitmine võtab 10-15 min aega. Testi on integreeritud nn “vale-skaala”, mis hindab testi täitja tulemuse usaldusväärsust. Test on teaduspõhine, Eestis normeeritud, testi valiidsus ja reliabiilsus on kontrollitud (vt Opsti.pdf ). OPSTI testist on eesti, inglise ja venekeelne versioon. Test on elektrooniline automaatse tagasisidega e-mailile testi tulemustest. Test on anonüümne – testi tulemuse saab robot automaatselt testi täitnud töötaja osundatud e-maili aadressile.

Mis teeb ühest organisatsioonist unistuste tööandja? Miks töötajate laiem kaasamine aitab saavutada midagi palju suuremat? Kuidas sotsiaalsed ja emotsionaalsed oskused aitavad toime tulla muutustega? Millised on väärtuspõhise juhtimise tööriistad? Miks on organisatsioonile olulised väärtused, kultuur, eesmärk ja missioon? Mis on organisatsiooni edukuse mudel ja kuidas seda luua?

Hästi toimiva meeskonna loomine on kunst. Kuidas leida õigeid inimesi? Kuidas kujundada usalduväärseid suhteid? Kuidas kaardistada ja toetada töötajate arenguvajadusi? Kuidas kasvatada töötajate rahulolu?

Kuidas saavutada toetavat töökeskkonda? Kuidas ennetada tööga kaasnevat stressi ja pingeseisundeid? Kuidas juhtida stressi? Mida teha, et olla seadusega kooskõlas? Kuidas kasutada analüüsi tulemusi?