Kvaliteet ei ole teguviis vaid harjumus. /Aristoteles/

Tihedas konkurentsiühiskonnas on ükskõik millises suunas liikumiseks vaja aina tihedamalt anda oma tegevustele hinnanguid. Ettevõtte seisukohalt on oluline organisatsiooni kui terviku töö. Iga etapp on oluline. Ja meile on alati olnud oluline aidata ettevõttetel arendada juhtimiskvaliteeti ning läbi organistastiooniuuringute tõhustada ettevõtte organisatsioonikultuuri, parendada töötajate rahulolu, tööelukvaliteeti, tööstressist tingitud kadusid ja pingeseisundeid. Rahulolevad inimesed tagavad ettevõtte eduka tegevuse.

Järjepidev dialoog töötaja ja organisatsiooni vahel, mis aitab leida organisatsiooniliikmetele rahulolu pakkuvad teemasid ning toob välja enam rahulolematust tekitavaid tegureid aitavab paremini mõista töötajate ootusi töökeskkonna suhtes. Selle põhjal saab toetada organisatsiooniliikmete tööõnne teket ja seeläbi pühendumuse ning lojaalsuse suurenemist. Tööanalüüs on meetod, mis kirjeldab tööd ja/või töötaja oskuseid, tegevusi jms, mis on vajalikud selle töö edukaks tegemiseks (Spector, 2012)

Meil on pikaajaline kogemus nii juhtide kui organisatsiooniga nii töörahulolu, töökeskkonna, juhtimisuuringute kui ka kogu organisatsiooni edukuse parendamise protsesside analüüsimisel ning nõustamisel. Oleme oma töös alati lähtunud lahenduskesksest lähenemisest nii Eesti oma ettevõtete kui ka välismaiste ettevõtet puhul. Soovitud muutuse saavutamiseks on vaja läbimõeldud jätkutegevusi nagu motiveerivate arengueesmärkide seadmine, keerulise tagasiside läbitöötamine ja plaanide teostamine, oma tugevuste kasutamine.

Organisatsiooniuuringud annavad tagasisidet selle kohta, mis on hästi, mis on tugevused ning mille tulemusi saab kasutada organisatsiooni veelgi efektiivsemaks muutmisel ja ehk isegi konkurentsieelise suurendamiseks. Meie teenustevalikus on eelkõige uuringud, mis on suunatud personalile ning mille eesmärk on kaardistada olemasolev olukord nende nägemuses ning anda ülevaade arenguvajadustest.

Kuidas kujundada koos töötajatega organisatsiooni kultuuri? Kuidas juhtida muutusi? Kuidas reguleerida tööstressi ja läbipõlemist? Organisatsioonisisese koolituse eeliseks on võimalus saada teadmisi ja kujundada protsesse vastavalt just teie organisatsiooni vajadustele.

Miks teha meie teste? Kõik meie psühhomeetrilised testid on välja töötatud teaduslikel alustel oma ala professionaalide poolt ja kohandatud Eesti oludele. Nii üksikud testid kui testikompleksid valime ja moodustame alati vastavalt kliendi vajadustele nin analüüsime just täpselt neid aspekte, mis on esmatähtsad.

Kuhu areneda ja kuidas minna edasi? Kuidas kutsuda ellu muutusi? Me aitame mõelda ja lahti arutada probleeme, seada sihte ja teha plaane nii organisatsiooni tasemel kui töötaja tasemel.