Kvaliteet ei ole teguviis vaid harjumus. /Aristoteles/

Tihedas konkurentsiühiskonnas on ükskõik millises suunas liikumiseks vaja aina tihedamalt anda oma tegevustele hinnanguid. Ettevõtte seisukohalt on oluline organisatsiooni kui terviku töö. Iga etapp on oluline. Ja meile on alati olnud oluline aidata ettevõttetel arendada juhtimiskvaliteeti ning läbi organistastiooniuuringute tõhustada ettevõtte organisatsioonikultuuri, parendada töötajate rahulolu, tööelukvaliteeti, tööstressist tingitud kadusid ja pingeseisundeid. Rahulolevad inimesed tagavad ettevõtte eduka tegevuse.

ORGANISATSIOONIUURINGUD

Organisatsiooniuuringud annavad tagasisidet selle kohta, mis on hästi, mis on tugevused ning mille tulemusi saab kasutada organisatsiooni veelgi efektiivsemaks muutmisel ja ehk isegi konkurentsieelise suurendamiseks. Meie teenustevalikus on eelkõige uuringud, mis on suunatud personalile ning mille eesmärk on kaardistada olemasolev olukord nende nägemuses ning anda ülevaade arenguvajadustest.

COACHING

Kuhu areneda ja kuidas minna edasi? Kuidas kutsuda ellu muutusi? Me aitame mõelda ja lahti arutada probleeme, seada sihte ja teha plaane nii organisatsiooni tasemel kui töötaja tasemel.

3 tasuta testi isiklikuks kasutamiseks

TÖÖSTRESSITEST

Tööstressi test (Occupational Stress Indicator OSI-2)© 1997, AS PE Konsult Mõõdab ja kirjeldab: töörahulolu (töö sisu ja töö organiseerimisega); töötaja füüsilist ja psühholoogilist heaolu; tööstressoreid: töö tempo, suhted tööl, töö/kodu tasakaal, juhi rollid, isiklik vastutus, tunnustatus, organisatsiooni psühho-kliimat; stressiga toimetulekut tööalast kontroll-keset (internaalsust, eksternaalsust).

TÖÖ- JA PEREELU KONFLIKT

Töö- ja pereelu konflikt (Work-Family conflict Scale)© 2005, AS PE Konsult Mõõdab ja kirjeldab kolme faktorit: aeg (töö segab pereelu või pereelu segab tööd); stress(töö segab pereelu või pereelu segab tööd); käitumine (töö segab pereelu või pereelu segab tööd).

JUHTIMISSTIILI INDIKAATOR

Juhtimisstiili indikaator (MSI)© 1997, AS PE Konsult Igal juhil on oma juhtimisstiil! Milline on Sinu juhtimisstiil?
Mõõdab ja kirjeldab: nelja klassikalist juhtimisstiili – autokraat, demokraat, “rahvamees” ehk semu ning “las minna” juhtimisstiili. Ükski juhtimisstiil ei ole ei hea ega halb, vaid rohkem või vähem situatsioonile vastav.