Kuidas saavutada toetavat töökeskkonda? Kuidas ennetada tööga kaasnevat stressi ja pingeseisundeid? Kuidas juhtida stressi? Kuidas tagada hea töökorraldus oragnisatsioonis? Mida teha, et olla seadusega kooskõlas? Kuidas kasutada analüüsi tulemusi?

PE Konsult on tegelenud organisastioonide töökeskkonna parendamisega ettevõtetes üle 20 aasta ja koostöös valdkonna juhtivate teadlastega on tehtud palju aitamaks organisatsioonidel töökeskkonda muuta tervemaks.

Psühhosotsiaalsed ohutegurid on need töökorralduse, juhtimise ja töökeskkonna sotsiaalse konteksti aspektid, mis võivad tekitada töötajale psühholoogilist või füüsilist kahju. Seega võib psühhosotsiaalseks ohuteguriks olla näiteks vahetustega töö, mis ei võimalda perele piisavalt aega pühendada, otsustamisprotsess, mis ei kaasa töötajaid neid mõjutavate otsuste tegemisse, aga ka närviline klient, kes oma pahameele töötaja peale välja valab – stressorid, mis tugeva või pikaajalise mõju korral mõjutavad tervist. 

Psühhosotsiaalsete ohutegurite liigitusi on mitmeid, põhinedes nii töö sisul, töökeskkonnal kui ka inimestevahelistel suhetel. Aga elus tajutav stress ei piirdu reeglina vaid töökeskkonnaga ning piiri tõmbamine tööst ja eraelust tingitud pingeolukordade vahele võib sageli olla keeruline või võimatu – lähedase haigus, lapse kooliminek või lähisuhte purunemine mõjutavad tõenäoliselt ka töötaja töövõimet. Kuigi sellised olukorrad väljuvad tööandja vastutusalast töötaja tervise hoidmisel, võiks hea tööandja kaaluda ka sellistes olukordades töötaja toetamist, ennetades probleemide võimalikku edasikandumist tööellu. Pikaajaline stress võib aga tuua kaasa olulisi tagajärgi inimese käitumisele ja füüsilisele ning vaimsele tervisele. Seejärel mõjutab see tervet organisatsiooni.

PE Konsult on üle 20 aasta aidanud ettevõtetel koostada toetussüsteeme ja plaane tulemaks toime ning maandamaks psühhosotsiaalsetest ohtuteguritest tekkivaid erinevaid riske. Lisaks on võimalik välja töötada vastavalt ettevõtte omapärale nii organisatsiooni kui töötaja stressijuhtimise metoodikad. Pakume ka 1,5 h konsultatsiooni, mille tulemusel saate täispaketi sellest, mida tuleb teha, et olla seadusega kooskõlas, kuidas psühhosotsiaalseid ohutegureid mõõta ning riske ennetada ja mida riskianalüüsiga peale hakata.