Kuidas leida õigeid inimesi? Kuidas kujundada usalduväärseid suhteid? Kuidas kaardistada ja toetada töötajate arenguvajadusi? Kuidas kasvatada töötajate rahulolu? Kas ettevõtte töötajad julgevad ettevõtet soovitada tööandjana oma tuttavatele?

Ei ole olemas täiuslike oskustega töötajaid või sobimatuid inimesi. Aina rohkem töötajaid soovib teha huvitavat ja tasuvat tööd endale sobival ajal ja kohas. Nad on valmis kõvasti panustama, valmis kaasa mõtlema organisatsiooni aregutele palju suuremalt kui seda otsene töökohustus vajab kui nende tegevusel on eesmärk, tulemus on nähtav, nende panust osatakse väärtustada ja nende enda arenguvajadused on rahuldatud. Väärtustepõhine ettevõtte sisekultuur, töötajate pühendumus, võimalus areneda, teadlikult kujundatud ettevõte maine, paindlikkus on need võtmesõnad, mis teevad ettevõttest töötjõuturul atraktiivse tööandja. Töötajate rahulolu ja kõrge motiveeritus on aga parim mainekujundus ettevõttele nii sisemises kui välises keskkonnas.

On hästi oluline, et ettevõttel oleks olemas töötav mudel, millega kaardistada töötajate vajadused ja rahulolu ning loob spetsiaalseid korduvaid tegevusi, mis organisatsiooni väärtusi taasloovad. Töötaja jaoks olulised sisselamisprogramm, võimalus viia ellu oma unistusi, arendav ja toetav töökeskkond, suhtlemiskultuur, kaasatus, tunnustus jne. on osa motivatsioonisüsteemist, mis toetab pikaajalisi ja produktiivseid töösuhteid ning vähendab kaadrivoolavust.

Enamus edukaid organisatsioone on huvitatud tööalase psühholoogilise kliima paremustamisest ning mõistavad väga hästi vakantsele töökohale parima kandidaadi leidmisest tulenevat kasu. Selleks soovitatakse kasutada selliseid teaduspõhiseid metoodikaid nagu psühhomeetrilisi teste, intervjuud, töö näidiseid jms, mis aitavad kirjeldada (analüüsida) organisitsioonis valitsevat tööalast psühholoogilist kliimat või valida vakantsele töökohale paljude kandideerijate hulgast parim.