OPSTI mini TEST

E-mail millele soovite saada testi tulemuse

vanus

Sugu
Mees
Naine

TÖÖGA SEOTUD NÕUDED

Palun kasutage küsimustele vastamiseks hindamise skaalat, märkides ära vastuse, mis on kõige lähemal teie arvamusele antud asja kohta.

Hindamise skaala:
1 = üldse mitte / väga vähesel määral
2 = enamasti mitte / vähesel määral
3 = pigem mitte / pigem vähesel määral
4 = pigem jah / pigem suurel määral
5 = enamasti / suurel määral
6 = alati / väga suurel määral

1.

Kas te enamasti saate teha oma tööd ilma kiirustamata? 1 2 3 4 5 6

2.

Kas te peate tegelema paljude asjadega üheaegselt? 1 2 3 4 5 6

3.

Kuivõrd te olete rahul tööga, mida te teete? 1 2 3 4 5 6

4.

Kas teil esineb perioode, kui teid valdab mõõtmatu väsimuse või kurnatuse tunne? 1 2 3 4 5 6

5.

Kas teie töö paneb teid emotsionaalselt häirivatesse olukordadesse? 1 2 3 4 5 6

6.

Kuivõrd hästi teie otsene juht oskab oma alluvatega suhelda? 1 2 3 4 5 6

7.

Kuivõrd olete rahul oma töökeskkonnaga? 1 2 3 4 5 6

8.

Kas teie allüksuses esineb töökonflikte? 1 2 3 4 5 6

9.

Kuivõrd te tunnete, et ei taha, ei jaksa hommikul üles tõusta? 1 2 3 4 5 6

10.

Kas teie organisatsioonis esineb varjatud diskrimineerimist ja lemmikute soosimist? 1 2 3 4 5 6

11.

Kas teil esineb perioode, kus te sööte, joote või suitsetate enam kui tavaliselt? 1 2 3 4 5 6

12.

Kas teil esineb perioode, kui teil on unehäired? 1 2 3 4 5 6

13.

Kas te olete pigem heatujuline inimene? 1 2 3 4 5 6

14.

Kas teie organisatsioonis valitsevad sõbralikud ja üksteist abistavad suhted? 1 2 3 4 5 6

15.

Kuivõrd te olete rahul oma tervisega? 1 2 3 4 5 6

16.

Kuivõrd te olete rahul oma töö korraldusega? 1 2 3 4 5 6

17.

Kui sageli on teil tööl pingeid ja stressi? 1 2 3 4 5 6

18.

Kuivõrd jätkub teil aega pere ja koduste majapidamistööde jaoks? 1 2 3 4 5 6

19.

Kas teie töökohas on esinenud viimasel kahel aastal töökiusamist (sh. küberkiusamist)? 1 2 3 4 5 6

20.

Kas te olete pigem kurvameelne inimene? 1 2 3 4 5 6

21.

Kuivõrd olete rahul hea töö eest tunnustamise süsteemiga oma organisatsioonis? 1 2 3 4 5 6

22.

Kuivõrd esineb tööl asju, mis teid ärritavad ja/või närvi ajavad? 1 2 3 4 5 6

23.

Kas te olete tööl pahur ja/või kergesti ärrituv? 1 2 3 4 5 6

24.

Kas te olete hajameelne ja teil esineb probleeme tööasjade unustamisega? 1 2 3 4 5 6

25.

Kas te olete sedavõrd hajali, et ei suuda tööle keskenduda? 1 2 3 4 5 6


OPSTI mini - Individualne psühhosotsiaalsete tegurite indikaator © PE Konsult 2021