Algusesse

Tagasi

Töö- ja pereelu konfliktiskaala

Töö- ja pereelu konfliktiskaala

(Carlson, Kacmar ja Williams, 2002)

E-mail aadress, kuhu saadetakse teie testi tulemus tagasisideks. Juhul kui see on täitmata, siis ei ole võimalik teile testi tulemust saata!

Vanus täis aastates

Sugu
Mees
Naine

Palun märkige skaalal asuv number: mida number 1. poole, seda enam nõustun, mida enam number 7. poole, seda enam ei nõustu esitatud väitega.

1

Töö hoiab mind pereeluga seotud tegevustest rohkem eemal, kui mulle meeldiks

NÕUSTUN

1

2

3

4

5

6

7

EI NÕUSTU

2

Aeg, mille ma pean tööle pühendama, ei võimalda mul (abikaasaga, teistega) võrdselt koduse majapidamisega seotud kohustusi täita

NÕUSTUN

1

2

3

4

5

6

7

EI NÕUSTU

3

Ma olen sunnitud perekonna ettvõtmistest tööle kuluva aja hulga tõttu kõrvale jääma

NÕUSTUN

1

2

3

4

5

6

7

EI NÕUSTU

4

Aeg, mille kulutan pereeluga seotud kohustustele, segab mul sageli töökohustuste täitmist

NÕUSTUN

1

2

3

4

5

6

7

EI NÕUSTU

5

Perega veedetud aeg põhjustab sageli seda, et ma ei kuluta tööl aega minu karjäärile kasuks tulla võivatele tegevustele

NÕUSTUN

1

2

3

4

5

6

7

EI NÕUSTU

6

Ma olen sunnitud loobuma tööga seotud ettevõtmistest/tegevusest pereeluga seotud kohustuste täitmisele kuluva aja hulga tõttu

NÕUSTUN

1

2

3

4

5

6

7

EI NÕUSTU

7

Kui ma töölt koju jõuan, siis olen sageli liiga kurnatud pereeluga seotud tegevustes osalemiseks/kohustuste täitmiseks

NÕUSTUN

1

2

3

4

5

6

7

EI NÕUSTU

8

Ma olen töölt koju jõudes sageli emotsionaalselt nii kurnatud, et see takistab mul pereellu oma panust anda

NÕUSTUN

1

2

3

4

5

6

7

EI NÕUSTU

9

Pingelise töö tõttu olen ma koju tulles mulle meeldivate asjadega tegelemiseks mõnikord liiga stressis

NÕUSTUN

1

2

3

4

5

6

7

EI NÕUSTU

10

Koduse stressi tõttu olen ma tööl sageli hõivatud koduste küsimustega

NÕUSTUN

1

2

3

4

5

6

7

EI NÕUSTU

11

Kuna olen sageli pereeluga seotud kohustustest stressis, siis on mul raske tööle keskenduda

NÕUSTUN

1

2

3

4

5

6

7

EI NÕUSTU

12

Pereelu põhjustatud pinge ja ärevus nõrgendavad sageli minu võimet oma tööd teha

NÕUSTUN

1

2

3

4

5

6

7

EI NÕUSTU

13

Probleemi lahendusele suunatud käitumismudelid, mida ma kasutan töös, ei ole efektiivsed koduste probleemide lahendamisel

NÕUSTUN

1

2

3

4

5

6

7

EI NÕUSTU

14

Minu jaoks tööl efektiivne ja vajalik käitumismudel oleks kodus vastupidise mõjuga

NÕUSTUN

1

2

3

4

5

6

7

EI NÕUSTU

15

Kasutatavad käitumismudelid, mis muudavad mu tööl efektiivseks, ei aita mul olla parem lapsevanem ja abikaasa

NÕUSTUN

1

2

3

4

5

6

7

EI NÕUSTU

16

Käitumismudelid, mis annavad minu jaoks tulemust kodus, ei tundu tööl mõjusad olevat

NÕUSTUN

1

2

3

4

5

6

7

EI NÕUSTU

17

Kodus minu jaoks efektiivne ja vajalik käitumismudel oleks tööl vastupidise mõjuga

NÕUSTUN

1

2

3

4

5

6

7

EI NÕUSTU

18

Probleemi lahendusele suunatud käitumismudelid, mis annavad tulemust koduste probleemide lahendamisel, ei tundu tööl sama kasulikud olevat

NÕUSTUN

1

2

3

4

5

6

7

EI NÕUSTU