Tööstress

Tööstressi test (Occupational Stress Indicator OSI-2)© 1997, AS PE Konsult Mõõdab ja kirjeldab: töörahulolu (töö sisu ja töö organiseerimisega); töötaja füüsilist ja psühholoogilist heaolu; tööstressoreid: töö tempo, suhted tööl, töö/kodu tasakaal, juhi rollid, isiklik vastutus, tunnustatus, organisatsiooni psühho-kliimat; stressiga toimetulekut tööalast kontroll-keset (internaalsust, eksternaalsust).

Teenindamine

Töö- ja pereelu konflikt (Work-Family conflict Scale)© 2005, AS PE Konsult Mõõdab ja kirjeldab kolme faktorit: aeg (töö segab pereelu või pereelu segab tööd); stress(töö segab pereelu või pereelu segab tööd); käitumine (töö segab pereelu või pereelu segab tööd).

Juhtimisstiili indikaator

Juhtimisstiili indikaator (MSI)© 1997, AS PE Konsult Igal juhil on oma juhtimisstiil! Milline on Sinu juhtimisstiil?
Mõõdab ja kirjeldab: nelja klassikalist juhtimisstiili - autokraat, demokraat, "rahvamees" ehk semu ning "las minna" juhtimisstiili. Ükski juhtimisstiil ei ole ei hea ega halb, vaid rohkem või vähem situatsioonile vastav.