PE Konsult Sp. z o.o. jest firmą szkoleniowo-konsultingową założoną w 1996 roku. W naszej pracy łączymy ujęcie teoretyczne z amerykańskim pragmatyzmem oraz nowoczesnym europejskim podejściem.

Blisko 18 000 klientów wybrało nasze programy szkoleń i kursów w przeciągu dwudziestu lat istnienia firmy. Od 2007 roku naszym klientom oferujemy szeroki wachlarz naukowo sprawdzonych testów psychometrycznych do wykonania przez Internet. Do chwili obecnej już ponad 50 000 klientów skorzystało z możliwości testowania. Nasze testy są wykorzystywane do różnych celów: przez osoby indywidualne dla pogłębionego zrozumienia podstawowych wymiarów własnej osobowości; do badań wewnątrzorganizacyjnych; do selekcji personelu na wakujące stanowiska pracy lub do zarządzania talentami w firmach.


Oferujemy następujące usługi:
Opis stanowisk pracy oraz analizę pracy
Oparte na kompetencjach programy studiów; programy szkoleniowe dla specjalistów z różnych dziedzin, szczególnie coachingowe programy stażowe tzw. umiejętności miękkich dla osób starających się o certyfikat EuroPsy
Cyfrowe narzędzia dydaktyczne
Klinika Stresu Zawodowego
Centrum Jakości Życia
Testy psychometryczne do selekcji personelu i badań wewnątrz organizacji

Nasze stanowisko w obszarze badań dobrze oddają następujące stwierdzenia:
Cokolwiek w ogóle istnieje, istnieje w pewnej ilości
(Edward L. Thorndike, 1918)
Wszystko co istnieje w pewnej ilości, można zmierzyć
(William A. McCall, 1939)
Znalezienie rozwiązania jest łatwe; to identyfikacja problemu jest trudna (Albert Einstein)

Posiadamy certyfikat
e-mail: pe@pekonsult.ee