Stressi küsimustik

E-mail aadress, kuhu saadetakse teie testi tulemus tagasisideks. Juhul kui see on täitmata, siis ei ole võimalik teile testi tulemust saata!

Kuidas Te hindate oma praegust tervislikku seisundit

Palun kasutage küsimustele vastamiseks allpool toodud skaalat, märkides ära vastus, mis on kõige lähemal Teie arvamusele antud asja kohta.
Lähtuge küsimuste puhul sellest, kuidas Te olete end tundnud viimase kuu jooksul.

Teie füüsiline tervis

1 = mitte iialgi
2 = väga harva
3 = harva
4 = mõnikord
5 = sageli
6 = väga sageli

1

Mõõtmatu väsimuse või kurnatuse tunne 1 2 3 4 5 6

2

Tendents süüa, juua või suitsetada rohkem kui tavaliselt 1 2 3 4 5 6

3

Hingeldamine või pööritusetunne 1 2 3 4 5 6

4

Lihaste tõmblemine (kaasaarvatud silma tahtmatu pilkumine) 1 2 3 4 5 6

5

Pisted või valuhood 1 2 3 4 5 6

6

Tunnete, et Te ei taha hommikul üles tõusta 1 2 3 4 5 6
Teie pingete allikad

Peaaegu iga asi võib olla teatud ajal kellelegi pingeallikaks. Indiviidid tajuvad potentsiaalseid pingeallikaid erinevalt. Isikud, kes ütlevad, et “hetkel on nad tööl tohutu pinge all”, mõtlevad tavaliselt seda, et neil on liiga palju tööd teha. Kuid see on ainult pool tõde. Allpool toodud punktid on kõik potentsiaalsed pingete allikad. Teil palutakse neid allikaid hinnata pingetaseme järgi, mida Te võite enda peal tajuda. Palun kasutage küsimustele vastamiseks allpool toodud skaalat, märkides ära vastus, mis on kõige lähemal Teie arvamusele antud asja kohta.

1 = täiesti kindlasti ei ole pingeallikas
2 = kindlasti ei ole pingeallikas
3 = ei ole pingeallikas
4 = üldiselt ei ole pingeallikas
5 = üldiselt on pingeallikas
6 = on pingeallikas

1

Tööga seotud mured 1 2 3 4 5 6

2

Kodu ja perega seotud mured 1 2 3 4 5 6

3

Rahaga ja finantstoimetulekuga seotud mured 1 2 3 4 5 6

4

Tervisega seotud mured 1 2 3 4 5 6

5

Konsulteerimise ja informeerimise puudujääk 1 2 3 4 5 6

6

Muretsemine lähedaste inimeste pärast 1 2 3 4 5 6

7

Uute tehnikate, ideede, tehnoloogiate või uuendustega kursis hoidmine või uued võimalused 1 2 3 4 5 6

8

Unehäired 1 2 3 4 5 6

9

Koosolekutest osavõtt 1 2 3 4 5 6

10

Liialt vähene sotsiaalne toetus 1 2 3 4 5 6

11

Tähelepanu ja/või mäluga seotud probleemid 1 2 3 4 5 6

12

Alkoholi, suitsetamise suurenemine 1 2 3 4 5 6

13

Liikumise (jalutamise) vähesus 1 2 3 4 5 6

14

Depressiivsed mõtted 1 2 3 4 5 6

15

Eraldatuse (isoleerituse) tunne 1 2 3 4 5 6

16

Liigsöömine 1 2 3 4 5 6

17

Liigne ostmine/poodlemine 1 2 3 4 5 6

18

Olete alahinnatud 1 2 3 4 5 6

19

Kontrollimatuse tunne 1 2 3 4 5 6

20

Vajadus teha otsuseid ja võtta vastutus 1 2 3 4 5 6
Teie kogemused stressiga toimetulekul

Kuigi on erinevad viisid, kuidas isikud pingeallikatele ja stressiilmingutele reageerivad, püüavad kõik nende raskustega hakkama saada. Käesolev osa loetleb potentsiaalseid toimetulemise strateegiaid, mida palutakse Teil hinnata nende kasutamise sageduse järgi. Palun kasutage küsimustele vastamiseks allpool toodud skaalat, märkides ära vastus, mis on kõige lähemal Teie arvamusele antud asja kohta.

1 = ei kasuta kunagi
2 = kasutan harva
3 = pigem ei kasuta
4 = pigem kasutan
5 = kasutan tihti
6 = kasutan väga tihti

1

Hobide ja ajaviidetega tegelemine 1 2 3 4 5 6

2

Püüan olukorda käsitleda objektiivselt ja mitte emotsionaalselt 1 2 3 4 5 6

3

Efektiivne aja kasutamine 1 2 3 4 5 6

4

Mõistvate sõpradega vestlemine 1 2 3 4 5 6

5

Tegevuse planeerimine 1 2 3 4 5 6

6

Tööväliste huvide ja tegevuste laiendamine 1 2 3 4 5 6

7

Valikulise tähelepanu kasutamine (kontsentreerumine spetsiifilistele probleemidele) 1 2 3 4 5 6

8

Prioriteetide püstitamine ja probleemide käsitlemine sellele vastavalt 1 2 3 4 5 6

9

Püüe “vaadata asja kõrvalt” ja mõelda olukorra üle 1 2 3 4 5 6

10

Otsida nii palju sotsiaalset toetust, kui võimalik 1 2 3 4 5 6
PE Konsult© 2020. All rights reserved