DIGITARKUSED
Kõrgkoolipedagoogika – õppejõudude täiendõpe

Tere tulemast digi-õppe ajastusse!

Digi-õppe ajalugu

Aastal 2000 valmis esimene digi-õppe loeng (digital teaching tool) CD-ROM plaadil. Kolme aasta pärast oli võimalik loobuda CD-ROM plaatidest ja viia digiõpe internetti. Esimene täispikk kursus valmis digi-õppena 2005.aastal. Loengud MP3-na lisati 2007.aastal.

Loomisest alates on digi-õppe leidnud laialdast rahvusvahelist huvi ja heakskiitu psühholoogia õpetamise meetodina
• ENOP aastakoosolek 1999 – European Network of Work and Organizational Psychology Professors´Annual Meeting
• EAWOP töögrupp 2003 – European Association of Work and Organizational Psychologists Task Force
• CISSE konverents 2006 - International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering (CISSE 2006), International Conference on Engineering Education, Instructional Technology, Assessment, and E-learning (EIAE 06)
• Aalto Ülikool 2008-2010 – valmistati TTÜ Enesejuhtimise kursuse (HHP0020) soomekeelne digiõppe version
• Valencia Ülikool 2008 – digiõppe võimaluste tutvustamine
• Briti Psühholoogia Konverents 2011 – digiõppe võimaluste tutvustamine

1. digitarkus

Muutunud õppimise – õpetamise paradigma • vana paradigma • uus paradigma • muutused • muutunud üliõpilased (Y ja M generatsioon) • globaliseerumise mõjud • muutunud reaalsus • akadeemilise personali töörahulolu • töökoormus • muutunud õpetamise eesmärgid • õppejõu rollid • muutunud õpetamise situatsioon • inimlik reaktsioon muutustele

Enesekontrolli küsimused


2. digitarkus

Distsipliin • distsipliin • “ohtlik” aeg loengus • “ohtlik” aeg seminaris • üliõpilase enesedistsipliin • distsipliinimudelid: Skinner´i mudel • reeglid – positiivsed ja negatiivsed stiimulid • kinnitus ja karistus • reeglid • “kuuma pliidi” reegel • distsipliinimudelid: Carl Rodgers - humanistlik distsipliin • Ginott´ mudel • Glasser´i mudel • Dreikurs´i mudel • Kounin´i mudel • Canter´ite mudel

Enesekontrolli küsimused


3. digitarkus

Akadeemiline loeng • akadeemiline loeng = frontaalne, õppejõukeskne õpetamine • akadeemilise loengu tõhusus • huvi, emotsioonid, elamus • info tajumine • kommunikatsioon • jutustus • vestlus • seletus (miks?) • kirjeldus (kuidas?) • küsimused (sh retoorilised küsimused) • diskussioon (kontrollitud ja suunatud diskussioon) • demonstratsioon

Enesekontrolli küsimused


4. digitarkus

Esinemisoskused • esmamulje ja lahkumismulje • verbaalsed ja mitteverbaalsed suhtlemisvahendid • silmside • poos ja liikumine • miimika ja þestid • riietus • hääl ja intonatsioon • keel, kõne, pausid ja mitte-sõnad (häälitsused) • kuulaja huvi ja tähelepanu köitmine • huumor • isiksuse loomulikkus • õppematerjali esitamine • draama • demonstreerimine • huumor • näited, koomiksid • huvi • küsimused • visuaalsed näited • siirus ja loomulikkus • sagedased vead

Enesekontrolli küsimused


5. digitarkus

Õppejõu maine ja professionaalne identiteet • TTÜ doktorandide skreening-uuring “ideaalne õppejõud” (2005): erialane kompetentsus, õpetamisalane kompetentsus, suhtlemisalane kompetentsus, isiksuse omadused • õppejõu maine (imago) • Johar-i akna teooria • isikutaju efektid • õppejõu positiivse maine komponendid • negatiivse maine komponendid • õppejõu professionaalne identiteet • õppejõu professionaalse identiteedi kujunemine

Enesekontrolli küsimused