Enesejuhtimine

Kursus koosneb:
• loengu videost (eeldab teie arvutilt flash payerit. Kui seda teie arvutis ei ole, pakutakse teile interneti linki selle tasuta allalaadimiseks)
• esitlusmaterjalidest (pildi vormis loengu video kõrval)
• õppematerjalidest – väljaprintimiseks (PDF formaadis. Kui teil arvutis ei ole programmi, mis võimaldaks teil PDF faile lugeda, siis on teile lisatud interneti link selle arvutiprogrammi tasuta allalaadimiseks)
• loengute helisalvestusest (MP3 formaadis)
lisaks IKS test huvilistele

Enesejuhtimise kursuse sisukord:

AINEKAART

KURSUSE KORRALDUSE SKEEM

• Loeng 0

Eesti keeles enesejuhtimine, eesmärgid, eesmärkide ja probleemide kaos, eesmärgi vajalikkus, eesmärkide püstitamise reeglid, eesmärk-tegevus-tulemus, tulemuste hindamine, viis sammu eesmärgi saavutamisel, otsustamine ja vastutus

• Loeng 0

Vene keeles enesejuhtimine, eesmärgid, eesmärkide ja probleemide kaos, eesmärgi vajalikkus, eesmärkide püstitamise reeglid, eesmärk-tegevus-tulemus, tulemuste hindamine, viis sammu eesmärgi saavutamisel, otsustamine ja vastutus

• Loeng 1

Enesejuhtimine: eesmärgid, otsustamine, vastutus, probleemide lahendamine, eneseteostus ja isiksuse areng, enesemotivatsioon ja välised motivaatorid, emotsioonide juhtimine, konfliktid esmatähtsate probleemide määramise meetod (Kepneri meetod)

Arvestustöö 1 instruktsioon kodutööd laadida üles Moodle keskkonda - Aine: Enesejuhtimine, parooli pole

E-küsitlus (Rebase test)

• Loeng 2

Aja juhtimine: aja hind, aja juhtimise tehnikad ja tehnilised abivahendid, neli aja juhtimise tasat, ABC-tehnika, Pareto meetod

Arvestustöö 2 instruktsioon kodutööd laadida üles Moodle keskkonda - Aine: Enesejuhtimine, parooli pole
Arvestustöö 2 näidis tabel

• Loeng 3

Finantsressursside juhtimine: majanduslik kirjaoskus, otsustamine, motivatsioonikonflikt, eesmärgid, kulu, tulu, laen, intress (liitintress), vajadused, elukvaliteet, õnn

Arvestustöö 3 instruktsioon kodutööd laadida üles Moodle keskkonda - Aine: Enesejuhtimine, parooli pole
Arvestustöö 3 näidis tabel
Budget calculator
Student Budget Calculator

• Loeng 4

Õpioskused: loeng, praktikum, harjutused, nägemismälu, kuulmismälu, unustamine, iseseisev töö, vaimne laiskus, õpimotivatsioon, edu (võimed, IQ, EQ, PQ, motivatsioon, võimalus), enne eksamit

• Loeng 5

Stress: stressi dünaamika, stressorid, läbipõlemine, tunnused ja toimetulek, A-tüüpi isiksus

• Loeng 6

Stressiga toimetulek: toimetuleku protsess, probleemi lahendamisele suunatud toimetulek, emotsioonidele suunatud toimetulek, hinnang situatsioonile

E-konsultatsioonid ja e-tagasiside arvestustöödele:

Ly Kurist, assistent ly.kurist@pekonsult.ee
Lektor Velli Parts, lektor velli.parts@enop.ee