Algusesse

Tagasi

Digiõpe

Tere tulemast XXI sajandisse ning edukat Digiõpet!

Aastal 2000 valmisid tänu
bulletTallinna Tehnikaülikooli humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituudi
bulletTallinna Tehnikaülikooli täienduskoolituse keskuse
bulletEesti Televisiooni
bulletkoolitus- ja konsultatsioonifirma AS PE Konsult koostööle

kaheksa digitaalset õppevahendit, mis nüüd on kättesaadavad tasuta kõigile õpihimulistele interneti vahendusel E-õppena. Nii E-õpe kui digiõpe on kaasaegsed individuaalsed õppimise ja õpetamise meetodid, mis võimaldab õppijal ise valida õppimise aega ja kohta ning muuta enesetäiendamine senisest efektiivsemaks ja mugavamaks.

Iga teema koosneb
bulletloengu videost (25 – 45 min)
bulletesitlusmaterjalidest (pildi vormis loengu video kõrval)
bulletõppematerjalidest – väljaprintimiseks (PDF formaadis. Kui teil arvutis ei ole programmi, mis võimaldaks teil PDF faile lugeda, siis on teile lisatud interneti link selle arvutiprogrammi tasuta allalaadimiseks)
bulletloengute helisalvestusest (MP3 formaadis)

Tööstress

Tööstress • stressi dünaamika • tööstress elukutsete järgi • stressorite tüübid • läbipõlemine • läbipõlemise staadiumid
• potentsiaalsed stressorid tööl • A-tüüpi isiksus • stressiga toimetulek • juhi isiksuse balanss • sotsiaalne toetus • juhi tööstress
• juhtide läbipõlemine • õpetaja tööstressorid • õpilase stressorid koolis
Mare Teichmann (PhD), psühholoogiaprofessor, Tallinna Tehnikaülikool

Teadmiste juhtimine

Teadmiste juhtimine • teadmiste juhtimise vajadus • teadmised ja informatsioon • teadmised professionaalses organisat-sioonis
• teadmiste asukoht organisatsioonis • firma saab teadmisi juurde • teadmiste saamise protsess • teadmiste spiraal • teadmiste juhtimine ja arendamine • neli töötajatüüpi • proff ehk asja-tundja • profi isiksus • teadmiste juhtimise ees-märgid • strateegilised otsused • teadmiste juhtimise protsess ja vajalikud struktuurid • võtme-küsimused • soovitused
Mare Teichmann (PhD), psühholoogiaprofessor, Tallinna Tehnikaülikool

Teenindamine

Kliendikeskne teenindamine ja psühholoogia • teenindamine ja müük • püsikliendi võitmine • kliendi teenindamise psühholoogia • suhtlemine • käitumine • aktiivsus • empaatia • asjatundlikkus • teadete tajumine • isikutaju • teenindaja professionaalsuse 10 käsku • suhtlemise elemendid • stereotüübid • kliendi stiilid • “raske” klient
Mare Teichmann (PhD), psühholoogiaprofessor, Tallinna Tehnikaülikool

Muutuste juhtimine

Muutuste juhtimine • muutuste juhtimine professionaalses organisatsioonis • muutuste organiseerimine • argumendid muutuse poolt ja vastu • töötajate käitumuslikud reaktsioonid muutustele: halvatus, identiteedi kaotus, negativism ja viha, desorientatsioon
• töötajate ootused • resistentsus muutuste suhtes: põhjused organisatsiooni ja töötaja tasandil • resistentsuse ületamine juhtimise tasandilt • manipuleerimine
Mare Teichmann (PhD), psühholoogiaprofessor, Tallinna Tehnikaülikool

Meeskonnatöö

Meeskonnatöö • meeskond • meeskonna loomine • sünergia • meeskonna loomise ABC • meeskonnaliikmete rollid: tulemusele ja suhetele orienteeritud rollid • destruktiivsed rollid • meeskonna areng • meeskonna arengu staadiumid: formeerumine, tormlemine, normeerumine, tõhus töö • allüksuse juhtimine versus meeskonna juhtimine
Mare Teichmann (PhD), psühholoogiaprofessor, Tallinna Tehnikaülikool

Delegeerimine

Delegeerimine • delegeerimine • miks delegeerida • miks alluv aktsepteerib delegeerimist • juhi tegevused • juhi tööaeg
• keskastme juhi kohustused • kuidas alustada delegeerimist • miks mõned juhid ei delegeeri • juhi osa delegeerimisel • alluva osa delegeerimisel • vead delegeerimisel
Mare Teichmann (PhD), professor, TTÜ

Tööstressiga toimetulek

Tööstressiga toimetulek • stressiga toimetulek • toimetuleku protsess • toimetuleku eesmärgid • toimetuleku funktsioonid
• probleemi lahendamisele suunatud toimetulek • emotsioonidele suunatud toimetulek • hinnang situatsioonile • hindamise protsess
• situatsiooni hindamisviisid: kaotus, ähvardus, väljakutse • stressiga toimetuleku erinevad strateegiad
Liina Randmann (MSc), Tallinna Tehnikaülikooli lektor, doktorant ja
Mare Teichmann (PhD), psühholoogiaprofessor, Tallinna Tehnikaülikool

Juhi imago

Juhi imago • juhi imago • Johar’i aken • isikutaju efektid • isikutaju vead • juhi positiivne imago • ideaalne juht • juhi negatiivne imago • kommunikatsioon, mida alluvad juhilt ootavad • kommunikatsioon, mida juhid ootavad alluvatelt • organisatsiooni imago
• organisatsiooni positiivne imago • organisatsiooni negatiivne imago
Mare Teichmann (PhD), psühholoogiaprofessor, Tallinna Tehnikaülikool