Algusesse

Tagasi

Didaktika

Tere tulemast XXI sajandisse ning edukat Digiõpet!

Iga teema koosneb:
bulletloengu videost
bulletesitlusmaterjalidest (pildi vormis loengu video kõrval)
bulletõppematerjalidest – väljaprintimiseks (PDF formaadis. Kui teil arvutis ei ole programmi, mis võimaldaks teil PDF faile lugeda, siis on teile lisatud interneti link selle arvutiprogrammi tasuta allalaadimiseks)
bulletloengute helisalvestusest (MP3 formaadis)

Didaktika 1

1. loeng: Didaktika meetodid ülikoolis: • õppimise ja õpetamise paradigmad • muutunud õpetamise eesmärgid • muutunud õpetamise situatsioon • õppimine • teadmised. Akadeemiline loeng: • frontaalne õpetamine • info tajumine • tähelepanu • tahtmatu tähelepanu põhjused • mälu • unustamine • loengute liigid • akadeemiline loeng • loengu tulemuslikkus • konspekteerimine • jutustus • vestlus • kommunikatsioon • sõnumi arendamine • seletus • loogika võtted • definitsiooni reeglid • definitsiooni asendavad võtted • demonstratsioon • diskussioon • diskussiooni läbiviimine • mentor • tuutor. Akadeemiline loeng – esinemine: • loengu ajakava • esmamulje ja lahkumismulje • sagedased vead esinemisel • suhtlemisvahendid • õppematerjali esitamine • loengu ettevalmistamine • loengu planeerimine • õppematerjali esitamise viisid • suhtlemise elemendid • hääl • silmside auditooriumiga • distsipliin • „kuuma pliidi reegel” • tehnilised abivahendid.
Mare Teichmann (PhD), psühholoogiaprofessor, Tallinna Tehnikaülikool

Didaktika 2

2. loeng: Aktiivõppe meetodid ülikoolis: • koosõppimise vormid • koosõppimise põhiideed • õpetamise kuldreegel • paaristöö • üksteiselt õppimine • rühmatöö, meeskonnatöö • sünergia • meeskonna areng • ajurünnak • mosaiikrühm • kodu- ja teemarühm • dispuut • videotreening • ümarlaud • rollimängud • simulatsioonid • dramatiseering • intervjuu • paneel • seminar • õppekäik • projektõpe • töötuba • mängud • näitlik katse. Iseseisev õppimine. Õppimisstiilid: • õppimisstiilid dominantsete meelte alusel • õppimisstiilid käitumislaadist lähtuvalt.
Mare Teichmann (PhD), psühholoogiaprofessor, Tallinna Tehnikaülikool

Didaktika 3

3. loeng: Üliõpilaste juhendamine: • juhendamise vajadus • õppejõu ootused • mürad kommunikatsioonis • üliõpilase kõige vajalikumad kommunikatiivsed oskused • õppimisvõime ? õppejõu roll juhendamisel • üliõpilase hirmud • üliõpilase emotsioonid • juhendamisega kaasnevad ohud • üliõpilase suhtumine • üliõpilase probleemid • probleemi lahendamine • juhendamise toimumise ruum • juhendamise eetilisi probleeme. Üliõpilaste hindamine – objektiivsus ja subjektiivsus: • tagasiside andmise ja hindamise tasemed • õppimise tulemuslikkuse hindamise meetodid • hindamise pinged • hindamise reeglid • hinnang • hindamise loogika • 9 hindamise põhimõtet • kontrollimine • info allikad • subjektiivsus hindamisel (haloefekt, „loogiline” järeldamine, analoogide kasutamine jms). Eksamineerimine: • enne eksamit • nõuanded üliõpilasele. Eksamil küsitlemine: • avatud küsimused • suletud küsimused • aktiivne küsitlemine • passiivne küsitlemine • vastureaktsiooni põhjustavad küsimused • aktiivne kuulamine • kuulamise reeglid • miks õppejõud ei kuula?
Mare Teichmann (PhD), psühholoogiaprofessor, Tallinna Tehnikaülikool

Didaktika 4

4. loeng: Õppejõu professionaalsus ja akadeemiline karjäär: • professionaalsuse mudel • kompetentsus • ülikooli eesmärgid, õppejõu eesmärgid, üliõpilase eesmärgid • kaks karjääritüüpi • nõuded õppejõududele • isiksuse areng • „ideaalne õppejõud” TTÜ üliõpilaste ja ekspertide hinnangud • vaimne laiskus • vaimse laiskuse ületamine • enesemotivatsioon • akadeemiline intelligentsus • emotsionaalne intelligentsus • praktiline intelligentsus • neli õppejõu tüüpi. Õppejõu maine (imago): • Johari akna teooria • isikutaju efektid • isikutaju vead • positiive imago komponendid. Õppejõu läbipõlemine: • läbipõlemise staadiumid ja „esmaabi” • toimetulek • õpetaja tööstressorid Eestis • õpetaja elukvaliteet.
Mare Teichmann (PhD), psühholoogiaprofessor, Tallinna Tehnikaülikool

Didaktika 5

5. loeng: Üliõpilaskeskne ülikool: • Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) initsiatiiv • elukvaliteet • elukvaliteet Eestis • koolielu kvaliteet • koolielu tulemuslikkus • õppejõu töörahulolu • õppejõu abi hättasattunud üliõpilasele • hädasolija tunnused.
Mare Teichmann (PhD), psühholoogiaprofessor, Tallinna Tehnikaülikool