QUALITY OF LIFE CENTER

Estońskie Centrum Jakości Życia zostało założone w 1996 roku przy Katedrze Psychologii na Tallińskim Uniwersytecie Technicznym (TUT).

Światowa Organizacja Zdrowia ( WHO ) ustanowiła Estońskie Centrum Jakości Życia ośrodkiem badań mających na celu opracowanie oceny jakości życia ( WHOQOL instruments ), które miałyby zastosowanie międzykulturowe.

Estońskie Centrum Jakości Życia było jednym z lokalnych ośrodków spośród 32 WHO Quality of Life regional centers . W wyniku reformy strukturalnej w Tallińskim Uniwersytecie Technicznym Katedra Psychologii (w ramach której istniało Estońskie Centrum Jakości Życia) została zamknięta. Trzydzieści lat później PE Konsult kontynuuje działania i badania Estońskiego Centrum Jakości Życia.