PROGRAMY KURSÓW

Naszą misją jest wspieranie sukcesu osobistego i zawodowego pracownika poprzez dostarczanie wiedzy akademickiej i praktyki opartej na dowodach naukowych. Od 1996 roku PE Konsult oferuje programy kursów oparte na kompetencjach i skierowane do specjalistów różnych dziedzin, koncentrując się na tak zwanych "miękkich umiejętnościach". Ponadto dostępne są programy szkoleniowe dla absolwentów studiów magisterskich w zakresie: psychologii pracy i organizacji, w tym psychologii menedżerskiej, psychologii personelu, psychologii inżynieryjnej, cyberpsychologii, psychologii technologii itp., oraz kursy dotyczące szczegółowych kwestii, takich jak: czynniki psychospołeczne w pracy, stres w pracy, radzenia sobie ze stresem, jakość życia zawodowego, nowe rodzaje stosunków pracy itd. Wszystkie programy mają postać krótkich kursów (od 7 do 14 godzin akademickich), poświęconych jednemu tematowi lub konkretnemu problemowi lub kursów specjalnie zaprojektowanych dla naszych klientów.

W roku 2017 PE Konsult rozpoczyna świadczenie usługi staży coachingowych dla osób chcących uzyskać certyfikat EuroPsy (Certyfikat EuroPsy jest oferowany przez Europejską Federację Stowarzyszeń Psychologów EFPA).

Profesor Mare Teichmann – jako wybrany członek Stałego Komitetu Psychologii Pracy i Organizacji EFPA, ponadto estoński przedstawiciel w Europejskiej Sieci Profesorów Psychologii Pracy i Organizacji (ENOP) oraz członek zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii Pracy i Organizacji (EAWOP), posiadająca stanowisko profesora w Uniwersytecie Technicznym w Tallinie oraz Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – osobiście uczestniczy lub konsultuje rozwój każdego programu kursów w firmie PE Konsult.

INFORMACJE KONTAKTOWE
Professor Mare Teichmann
Tel. kom.: (+37) 25087510
E-mail: mare@pekonsult.ee
Skype: mare.teichmann