TÄIENDÕPE

PE Konsult missiooniks on pakkuda akadeemilisi teadmisi ja tõenduspõhiseid praktilisi oskuseid aitamaks kaasa töötajate isiklikule ja tööalasele edukusele. Alates 1996. aastast PE Konsult viib läbi kompetentsi-põhiseid täiendkoolitusi, peamiselt nn "pehmete oskuste" valdkonnas.

Oleme disaininud ja läbi viinud erinevate erialade esindajatele post-magistri programme töö- ja organisatsioonipsühholoogia mitmetes valdkondades, sh juhtimispsühholoogia, personalipsühholoogia, inseneripsühholoogia, küberpsühholoogia, tehnopsühholoogia jms. Pöörame erilist tähelepanu praktilistele teemadele, mis on otseselt seotud töötajate töö tulemuslikkusega, näiteks: psühhosotsiaalsed tegurid tööl, tööstress, stressiga toimetulek, tööelu kvaliteet, uued töösuhted jms.

Kõik täiendkoolitused on lühiajalised, so kestavad 7-14 akadeemilist tundi ning on loodud konkreetsele kliendile.

Alates 2017. aastast hakkab PE Konsult juhendama töö- ja organisatsiooni-psühholoogia valdkonnas EuroPsy taotlejate praktikat (EuroPsy sertifikaati, mis annab selle omajale õiguse töötada professionaalse psühholoogina Euroopa Liidus, annab välja Euroopa Psühholoogia Assotsiatsioonide Föderatsioon, EFPA ).

Professor Mare Teichmann osaleb isiklikult või konsulteerib iga PE Konsult’i täiendõppeprogrammi loomist. Professor Mare Teichmann on EFPA Töö- ja Organisatsioonipsühholoogia Alalise Komitee valitud liige, Eesti esindaja Euroopa Töö- ja Organisatsioonipsühholoogia professorite võrgustikus ( ENOP ), Euroopa Töö- ja Organisatsioonipsühholoogia Assotsiatsiooni liikmeesorganisatsioonide nõukogu liige ( EAWOP ), TTÜ ja Sileesia Ülikooli professor.

KONTAKT
Professor Mare Teichmann
Mobiil: (+372) 5087510
e-mail: pe@pekonsult.ee
Skype: mare.teichmann