KLINIKA STRESU

Stres zawodowy definiowany jest jako emocjonalna, poznawcza, behawioralna i fizjologiczna reakcja na awersyjne i szkodliwe aspekty pracy, warunki pracy i organizację pracy. Jest to stan charakteryzujący się wysokim poziomem pobudzenia i niepokoju oraz często towarzyszy mu uczucie nie radzenia sobie. Stres w pracy wywoływany jest przez wiele czynników stresogennych, tzw. stresorów (Komisja Europejska, 1999). Więcej informacji na temat stresu: Stres w pracy .

W ciągu 20 lat swojego istnienia PE Konsult zaangażowany jest w badanie stresu zawodowego wśród różnych specjalistów, np. menedżerów, nauczycieli, pielęgniarek, prawników, księgowych, pracowników administracji publicznej itp., a także prowadzi treningi radzenia sobie ze stresem.

Według badania przeprowadzonego przez portal poszukiwania pracy CareerCast (2016), najbardziej stresującymi zawodami są: wojskowi, chirurdzy, strażacy, piloci komercyjnych linii lotniczych, policjanci, pielęgniarki dyplomowane, dyspozytorzy pogotowia, reporterzy prasowi, pracownicy socjalni, nauczyciele.

Koszt stresu związanego z pracą jest wysoki – szacuje się, iż wynosi on 5 - 10 procent Produktu Krajowego Brutto (Cooper, 2006). Co więcej, wszystko to może skutkować ogromem ludzkiego cierpienia i zmniejszeniem wydajności – czemu można w dużej mierze zapobiec.

Nasza Klinika Stresu skupia się na zmniejszeniu negatywnych skutków stresu i lepszym radzeniu sobie ze stresem. W naszej pracy opieramy się na trzypoziomowym modelu interwencji w stresie opracowanym przez profesora Cary’ego L. Coopera (2011): po pierwsze – zajęcie się stresorami; po drugie – pomaganie ludziom w radzeniu sobie; po trzecie – pomoc ludziom w „pozbieraniu się”, „podniesieniu się”.

DANE KONTAKTOWE
Profesor Mare Teichmann
Tel. kom.: (+37) 25087510
E-mail: mare@pekonsult.ee
Skype: mare.teichmann