STRESSI KLIINIK

Tööstress on pingeseisund, mille on põhjustanud tööl esinevad stressorid või keerukamalt defineerides - tööstress on kogum emotsionaalseid, kognitiivseid (tunnetuslikke), käitumuslikke ja füsioloogilisi reaktsioone, mille kutsuvad esile töö sisu, töökorraldus või töökeskkonnas erinevad tegurid. On teada, et tööstressi põhjustavad vilets sobivus inimese ja töö vahel, rollikonfliktid tööalaste ja väljaspool tööd täidetavate rollide vahel ning ebapiisav kontroll oma tööelu üle. Enamasti on stress põhjustatud paljude stressorite koostoimest (European Commission, 1999). Enam teavet tööstressist saate siit: Tööstress .

PE Konsult on tööstressi uuringutega ning stressiga toimetuleku koolitusega tegelenud ligi 20 aastat. PE Konsult läbiviidud juhtide, ametnike, raamatupidajate, juristide, õpetajate, õdede jt. tööstressi uuringud on näidanud, et peamisteks tööstressi allikateks (stressoriteks) on kehvad töösuhted, sobimatu töötempo ja töö-pereelu konflikt.

CareerCast uuringu järgi (USA, 2016) kuuluvad kümne kõige stressirohkema elukutse hulka sõjaväelased, kirurgid, tuletõrjujad, piloodid, politseinikud, õed, hädaabi telefoni dispetšerid, ajakirjanikud, sotsiaaltöötajad, õpetajad.

Stressi hind on kõrge - tööstressi tõttu tekkivad kulutused on 5 kuni 10% SKP-st (Cooper, 2006). Ometigi on võimalik tööstressi vähendada ning stressiga paremini toime tulla.

Stressi kliiniku eesmärgiks on aidata inimestel vähendada stressi kahjulikku mõju ning juhendada, kuidas paremini stressiga toime tullla. Oma tegevuses lähtume professor Cary L. Cooperi (2011) väljatöötatud tööstressiga toimetuleku mudelist: individuaalsel tasemel stressiga toimetulek (näiteks, erinevate stressiga toimetuleku viiside omandamine) ja organisatsiooni tasemel sekkumised (näiteks, tööstressorite väljaselgitamine).

KONTAKT
Professor Mare Teichmann
Mobiil: (+372) 5087510
e-mail: pe@pekonsult.ee
Skype: mare.teichmann