ANALIZA PRACY i OPIS PRACY

Analiza pracy jest metodą opisywania zadań składających się na określoną pracę i/lub jednostkowych cech, atrybutów niezbędnych do wykonywania ich (Spector, 2012). Przede wszystkim należy zdecydować, czego się oczekuje, bowiem: "Koncepcja dopasowania człowieka do pracy przejawia się w doborze pracowników, szkoleniach i poradnictwie zawodowym, podczas gdy koncepcja dopasowania pracy do człowieka skupia się raczej na pracy jako takiej, a w szczególności na projektowaniu zadań, niezbędnym sprzęcie i warunkach pracy, które odpowiadają cechom fizycznym i charakterystyce psychologicznej danej osoby " (Arnold, Cooper, Robertson, 2010). Zgodnie z wybraną koncepcją, techniki analizy pracy mogą być wykorzystywane do zbierania informacji zorientowanych na pracę lub osobę. Analiza pracy zorientowana na wykonywaną pracę dostarcza informacji na temat charakteru zadań realizowanych w pracy. Z kolei analiza pracy zorientowana na osobę dostarcza opisu właściwości osoby, inaczej KSAOs, niezbędnych jej, aby pomyślnie wykonać określone zadanie. Angielski skrót KSAOs oznacza: wiedzę (knowledge), umiejętności (skills), zdolności (abilities) oraz inne charakterystyki (others) niezbędne do wykonywania pracy.

Opis (stanowiska) pracy to lista zadań, funkcji, obowiązków, które dana osoba musi wykonać w pracy; przykładowo opis pracy może być po prostu listą kompetencji. Opis stanowiska pracy może zawierać i często zawiera informację, komu dane stanowiskom podlega, ponadto specyfikację odnoszącą się do kwalifikacji lub umiejętności potrzebnych pracownikowi, a także odnośnie zakresu płacy.

Oferujemy profesjonalne usługi zarówno w zakresie analizy pracy, jak i opisów stanowisk pracy dla firmy.
Przykładowa analiza pracy dla stanowiska “x” zawiera:
(1) Zadania
(2) Narzędzia i wykorzystywaną technologię
(3) Wiedzę
(4) Umiejętności
(5) Zdolności
(6) Główne aktywności zawodowe
(7) Cele i interesy
(8) Style pracy
(9) Wartości
(10) Wynagrodzenie i świadczenia
(11) Ścieżkę edukacji i szkolenie

INFORMACJE KONTAKTOWE
Profesor Mare Teichmann
Tel. kom.: (+37) 25087510
E-mail: mare@pekonsult.ee
Skype: mare.teichmann